RAGNAROK er et helhetlig bekledningskonsept for røktere i oppdrettsnæringen, utviklet av Protex i samarbeid med forskningsinstituttet SINTEF og sentrale aktører i oppdrettsnæringen.

I prosessen med å utvikle arbeidsklærne har vi hatt fokus på å lage arbeidsklær av høy kvalitet som skal tåle de varierende og til tider ekstreme påkjenningene det utsettes for. Arbeidstøyet skal tilby høy grad av arbeidskomfort med praktiske og funksjonelle løsninger som bidrar til å bedre arbeidsøkonomien og gjøre arbeidshverdagen både tørrere, enklere og sikrere.

I Protex har vi tro på en praktisk tilnærming til produktutvikling. Vi involverte derfor sentrale næringsaktører tidlig i prosessen og de har vært med oss hele veien. Målet vårt er å utvikle konseptet i takt med de endrede behov og krav som kommer og bidra til at næringen kan fokusere på sine primæroppgaver.

Ragnarok-logo_utenbakgrunn